شرکت صنعتی نوکاو صنعت

خدمات سوراخ کاری دریل رادیل دریل رادیال آلمان شرقی سوراخ کاری به عمق 50cm و مورس 5 (مته 65 میلی متری) میز تایکوپ برای سوراخ کاری منظم حول دایره و استوانه میز سینوسی با ابعاد 70cm...

دریل رادیال

خدمات سوراخ کاری دریل رادیل
دریل رادیال آلمان شرقی
سوراخ کاری به عمق 50cm  و مورس 5 (مته 65 میلی متری)
میز تایکوپ برای سوراخ کاری منظم حول دایره و استوانه
میز سینوسی با ابعاد 70cm * 70cm

9 اسفند 1395   |   2041 بازدید   |   نمایش نسخه چاپی